O nadačním fondu

Аbout the fund

O nadačním fondu

„Art for Victory“ je nezávislý, neziskový, charitativní a veřejně prospěšný nadační fond organizovaný ukrajinskou a mezinárodní kulturní komunitou s cílem podporovat existenci a přežití ukrajinského kulturního sektoru ve válečných podmínkách.
Nadační fond je založen za účelem poskytování komplexní pomoci při ochraně ukrajinského kulturního dědictví, které je ohroženo poškozením nebo zničením, dále podporuje obnovu a bezpečnost ukrajinských kulturních statků, pomáhá občanům Ukrajiny přežít a pracovat, zejména umělcům a jejich rodinám. Nadační fond propaguje ukrajinskou kulturu a umění po celém světě.
Nadační fond je registrován v České republice v Praze se společným úsilím Prevalent Fund (Česká republika), Adamovskiy Foundation (Ukrajina) a M17 Contemporary Art Center (Ukrajina).

Naše mise

Posláním nadačního fondu „Art for Victory“ je zajistit stabilní fungování ukrajinského kulturního sektoru, které je důležité pro zachování vitality a jednoty ukrajinského národa v boji proti ruské invazi.

Naše cíle

receive
Poskytování komplexní pomoci a podpory při zachování ukrajinských kulturních hodnot a uměleckého dědictví.
paint palette
Podpora rozvoje a fungování ukrajinských kulturních institucí a kultury obecně ve válečných a exilových podmínkách.
shield
Evakuace a uchování uměleckých předmětů na bezpečné místo.
handshake
Finanční a materiální pomoc kulturním a uměleckým osobnostem s rodinami, jež se ocitly v těžké nebo život ohrožující situaci.
building
Finanční a materiální pomoc kulturním a uměleckým osobnostem s rodinami, jež se ocitly v těžké nebo život ohrožující situaci.
money bag
Zajištění udržitelného rozvoje ukrajinského kulturního sektoru a jeho podpora jako důležitého předpokladu jednoty národa v boji za vítězství.

Programy

Музей українських старожитностей у Чернігові

Podpora instituce

Program poskytuje podporu ukrajinským kulturním institucím (muzea, umělecká centra, galerie, veřejné sbírky atd.). Získané finanční prostředky jsou věnovány institucím pro obnovu nebo pokračovaní své činnosti, které byly přerušené totální válkou. Jedná se o obnovu výstav, výzkumných projektů a kulturních akcí na bezpečných místech Ukrajiny nebo v zahraničí.
Darovat
Nadační fond nabízí podporu ukrajinským kulturním institucím, jejichž stabilní fungování bylo narušeno ruskou agresí. Pokud hledáte způsob, jak částečně nebo úplně obnovit činnost své instituce, informujte nás o svých potřebách. Fond je připraven poskytnout finanční prostředky na realizaci projektů nebo jejich konkrétních etap, na nezbytný nákup zboží či služeb, na opravy nebo restaurátorské práce apod. Každá žádost o pomoc je posuzována individuálně.
Pomoci
A statue of Roman god Neptune in Lviv's Market Square

Profesionální podpora

Cílem programu je poskytnout podporu lidem zapojených do kulturních a uměleckých aktivit (umělci, kurátoři, umělečtí manažeři, výzkumníci atd.) a jejich rodinám z Ukrajiny tak, aby byla zajištěna kontinuita jejich činnosti, zásadních životních aktivit a přežití ukrajinské kultury.
Darovat
Pokud jste umělec nebo kulturní pracovník, který byl v důsledku války zbaven práce nebo jste se stal dočasně/úplně invalidním, náš fond Art for Victory nabízí finanční pomoc na nájemné, stravu či jiné naléhavé potřeby, na nákup materiálu pro pokračování tvůrčí činnosti apod. Můžete se na nás obrátit také v případě, pokud vaše rodina potřebuje fyzickou či psychickou pomoc a podporu. Náš nadační fond udělá vše pro to, aby uspokojil potřeby těch, kteří o pomoc požádají. Poskytneme vám potřebné informace nebo vás přesměrujeme na příslušnou organizaci či partnera.
Pomoci
Olga Shtonda

Zachování kulturního dědictví

Účelem programu je zajistit a zachovat kulturní a umělecké dědictví (muzea, veřejné a významné soukromé sbírky, kulturní památky apod.), které v důsledku války na Ukrajině vyžadují ochranu, bezpečné uložení, evakuaci, renovaci a restaurování.
Darovat
Pokud máte informace o kulturních hodnotách a uměleckých statcích, které jsou ohroženy poškozením či zničením a vyžadují potřebnou ochranu nebo evakuaci, informujte o tom prosím tým nadačního fondu zanecháním příslušné žádosti o podporu.
Pomoci
Piotrek Piłka

Příležitosti v oblasti kultury a umění

Program je zaměřen na propagaci a podporu ukrajinské kultury a na pořádání akcí s účastí ukrajinských a mezinárodních kulturních osobností. Propagujeme výstavy, prezentace, aukce a koncerty jak pro fundraisingové cíle fondu, tak pro profesionální podporu účastníků.
Darovat
Nadační fond shromažďuje informace o příležitostech pracovníků kulturního sektoru, které jim umožní pokračovat v jejich profesním rozvoji. Pokud máte nějaké informace o dalších příležitostech, které ještě nejsou zahrnuty v katalogu AFV (lze stáhnout v PDF souboru), kontaktujte nás s vaším doporučením a radou. Budeme vám vděčni za cokoliv!
Z novinek na našem webu a sociálních sítích se dozvíte o připravovaných projektech, kde se můžete i přihlásit k účasti nebo navrhnout vlastní iniciativy, které potřebují zafinancovat a odpovídají poslání a cílům naší nadace. Připojte se k sociálním sítím nadačního fondu a buďte s námi!
Pomoci

189
válečných zločinů proti ukrajinské kultuře
53
zničených předmětů ukrajinské kultury

Naše aktivity

activity1
1. Realizace nebo podpora akcí zaměřených na zachování a ochranu ohrožených ukrajinských kulturních hodnot a uměleckých statků.
activity2
2. Zajištění nebo podpora přepravy uměleckých předmětů na bezpečné místo a jejich další uchování.
3. Spolupráce s evropskými kulturními institucemi při uchování a ochraně ukrajinského kulturního dědictví.
activity4
4. Ochrana, konzervace a dočasná evakuace uměleckých sbírek a fondů kulturních institucí.
5. Organizace vzdělávacích kampaní, kulturních, společenských a jiných akcí věnovaných ukrajinskému umění.
6. Pomoc při zaměstnávání, vědeckému výzkumu a odborných činnostech ukrajinským umělcům a lidem v oblasti kultury.
7. Zajištění finanční podpory umělecké tvorby, dopravy, výstavy, prezentace a prodeje.
8. Sběr informací o mezinárodní pomoci a podpoře při zajišťování fungování ukrajinského kulturního sektoru.
9. Zajištění finanční pomoci, stipendií a dalších druhů sponzoringu pro ukrajinský kulturní sektor.

Představenstvo

prevalent
Jiří Fajt
Jiří Fajt
Historik umění českého původu, v letech 2014-2019 generální ředitel Národní galerie v Praze, od roku 2019 do současnosti předseda mezinárodních programů Státních uměleckých sbírek Drážďany; kurátor výstav a projektů současného umění v Kunsthalle im Lipsiusbau v Drážďanech.
Konstantin Akinsha
Konstantin Akinsha
Umělecký kritik, historik, kurátor výstavních projektů, novinář, spoluzakladatel Nadace pro studium avantgardy; v různých letech mimo jiné redaktor časopisu ARTnews v New Yorku, korespondent ARTnews v Budapešti; vědecký pracovník Německého národního muzea v Norimberku, Galerie umění v Brémách, Výzkumného centra pro východoevropská studia na univerzitě v Brémách; zástupce ředitele Prezidentského poradního výboru pro holocaust v oblasti umění a kulturního majetku ve Washingtonu.
Petr Pudil
Petr Pudil
Český mecenáš, filantrop a podnikatel. Nadace rodiny Pudilů vlastní rozsáhlou sbírku českého a světového umění, podporuje rozsáhlé projekty v oblasti výtvarného umění, které spojují národní a světové umění, a podporuje vzdělávací cíle.

Dozorčí rada

Andrii Adamovskiy
Andrii Adamovskiy
Ukrajinský filantrop, sběratel současného umění; člen dozorčí rady Národního muzea "Kyjevská galerie umění" a Muzea umění v Oděse; předseda správní rady Centra současného umění M17 v Kyjevě; zakladatel Nadace Adamovskij, založené za účelem ochrany a studia kulturního dědictví Ukrajiny a východní Evropy, rozvoje současného ukrajinského umění a jeho propagace v zahraničí.
František Vyskočil
František Vyskočil
V letech 1984-1986 studoval umění na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy, v letech 1986-1990 pak na Právnické fakultě UK, kde získal doktorát. František Vyskočil se zaměřuje především na právo duševního vlastnictví se zvláštním zřetelem na výtvarné umění a jeho individuální ochranu. Od roku 2005 přednáší právo na všech fakultách Akademie múzických umění v Praze.
Maria Isserlis
Maria Isserlis
Již během studia dějin umění a mediálních věd na Univerzitě Friedricha Schillera se Maria Isserlis stala asistentkou kurátora v oddělení současného umění Státní Ermitáže a současně pracovala jako nezávislá kurátorka pro Goethe Institut v Petrohradě. Po této zkušenosti zakotvila v Berlíně a spolupracovala s muzeem Haus am Waldsee. Od června 2013 pracuje Maria jako generální koordinátorka projektu MANIFESTA 10 v Petrohradě. Po Manifestě v Curychu se Maria připojila ke kurátorskému týmu bienále. V letech 2016-17 byla Maria pozvána do nadace V-A-C v Benátkách jako ředitelka výstavy. V letech 2017 a 2018 byla spolukurátorkou prvního a druhého ročníku výzkumného programu AKI AORA v mexickém Tulumu. Od září 2019 se Maria připojila ke kurátorskému týmu muzea Albertinum v Drážďanech. V roce 2021 byla Maria kurátorkou samostatné výstavy Albana Mujy v Národní galerii Kosova (Priština, KOS).

Partneři

Novinky

Darování

Všechny obdržené dary a prostředky směřují přímo do programu nadačního fondu Art for Victory. Děkujeme všem, kteří se zapojili! Díky vám a vašim darům ukrajinská kultura i nadále existuje a umělci mohou pokračovat ve tvorbě pro vítězství.
Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně poskytnutí daru nebo potvrzení o přijetí daru našim nadačním fondem, napište na adresu support@artforvictory.cz.

Přispějte jiným způsobem

Pokud máte možnost nabídnout pomoc jiného druhu (přístřeší, pomoc s dopravou, pracovní místa, lékařskou pomoc atd.), kontaktujte nás prosím prostřednictvím e-mailu support@artforvictory.cz nebo přes soukromou zprávu na Facebooku či Instagramu.

Žádost o pomoc

    Fond "Art for Victory" byl vytvořen na podporu ukrajinské kultury a umění. Pokud vaše žádost odpovídá profilu činnosti fondu, vyplňte prosím formulář žádosti s popisem požadované pomoci. Po obdržení žádosti vám co nejdříve odpovíme pomocí e-mailu.